Holistica-Medica
PNN-meditation

PNN-meditation

Lad krop og sind smelte sammen!

PNN-meditation bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af sindets betydning for kroppens balance. Opbyg indre ro og balance. Læs mere her.

Det aggressive menneske
UdskriftsvenligInformer en ven

Det aggressive menneske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af heilpraktiker Arvin Larsen

 

Det aggressive menneske

(relaterer til ubalance i skjoldbruskkirtlen/solar plexus chakraet)

 

 

Følelsesmæssige & mentale indikationer

 

Primære psykiske indikationer:
Vrede, aggression, vold, selvdestruktion, projektioner, hyperaktivitet, manglende skyldfølelse.

 

Sekundære psykiske indikationer:
Følelsesmæssige traumer, ligegyldighed, ugidelighed, udbrændthed, følelseskulde, flugtmønstre, konfliktskyhed, dårlig disciplin, overdreven indadvendthed, overdreven udadvendthed, magtsyge, maniske tilstande, depressioner, aggressioner, hysteri, beslutningssvaghed, undertrykte følelser, projektioner (overføre sine problemer til den ydre verden eller andre mennesker), manglende viljeskræfter, selvdistancering og ved uafbalanceret sympatisk/parasympatisk dominans.

 

Fysiske indikationer:
Alle akutte og kroniske ubalancer i skjoldbruskkirtlen herunder for højt og for lavt stofskifte, struma, basedow og osteoporose (afkalkning af knogler). Forstyrrelser i stofskiftet kan bl.a. udløse træthed, appetitforstyrrelser, vægtproblemer, motorisk uro, håndrysten, ekstrem varme- og svedproduktion, kolde hænder og fødder, forstoppelse, diarreer, udsættende menstruation, barnløshed, for højt blodtryk, for lavt blodtryk, ekstra hjerteslag, pulsforstyrrelser, ødemer lokaliseret omkring øjne, svimmelhed, tinnitus (øresusen), nedsat seksualfunktion, hårtab, tør eller fugtig hud, skøre negle, svage slimhinder, hæshed, kredsløbsforkalkning, galdesten, nyresten , kroniske betændelser (bihulebetændelse, pandehulebetændelse, mellemørebetændelse, halsbetændelse, bylder, nervebetændelse, årebetændelse, etc.), type2 diabetes (gammelmandssukkersyge), begyndende Parkinsons rystesyge, allergier, astma, bronkitis, diare, forstoppelse, eksemer, nældefeber, høfeber, autoimmune forstyrrelser, bindevævslidelser og tidlig ældning.  
 
Ophobning af aggressioner kan endvidere ligge bag psykosomatiske stresssymptomer så som, stress, svimmelhed, kvælningsfornemmelser, føleforstyrrelser, udefinerbare smerter eller fornemmelser i kroppen, synsforstyrrelser, kvalme, appetitløshed, kronisk træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, initiativløshed, uro, nervøsitet, rystende hænder, migræne, hovedpine, nakke- og rygsmerter, iskias, frosne skuldre, seneskedehindebetændelse, tennisalbuer, museskader etc.

 

Psykologiske årsager
Barnet har oplevet større psykisk modstand fra forældrene og omverdenen end barnets mentale bevidsthed kunne bearbejde. Forældrene har lært barnet, at livets overlevelse gik gennem junglelovens præmisser – laveste fællesnævner og bevidsthed dominerer.

Barnets naturlige centrering i sindets humanistiske skabeloner mistes, hvis modstanden er større end barnets visdom. Barnet tvinges reflektorisk ned i sindets dyriske skabeloner og reagerer destruktivt. Hvis barnet oplever, at dets overlevelse trues af konfrontationen med forældrene vil barnet rette sin destruktion indad eller imod sig selv.

 

Adfærdsprogram & mulige livskonsekvenser
Som ung og voksen vil personen være domineret af voldelig eller grænsesøgende adfærd.
Typisk vil personen udvikle et ego der generelt vil mangle respekten for andre menneskers liv og følelser. De vil projektere deres vrede og magttendens ud mod alle i deres omverden, og er ikke bleg for at gå hele vejen, for at knuse deres modstander. Kun de personer, som er blevet knækket helt som barn, vil rette destruktionen mod dem selv.

Deres strategi er simpel. Først viser de deres modstander, kollega eller partner respekt fordi deres ubevidste angst tvinger dem til at udmåle deres modstander. Herefter vil de reagere og afstraffe enhver, der truer deres ego. Da de grundlæggende ønsker at overtage hele verden, i deres forsøg på at genvinde deres tabte terræn, vil deres psykopatiske og sociopatiske træk ingen ende få.

Disse mennesker vil sprede så meget angst blandt deres relationer, at ingen tør gøre modtand. De vil oftest lykkes i deres forehavende uanset det måtte være inden for sport, erhverv eller partnerskab. Disse typer er ofte erhvervsledere eller sidder på andre dominerende poster i samfundet. Ikke sjældent ender disse mennesker som kriminelle heriblandt minoriteter som f.eks. bandeledere, voldsmænd, mordere, og seksualforbrydere etc.

Uanset hvor meget magt disse mennesker måtte opnå, vil de altid mangle den ultimative magt, nemlig magten over dem selv. De vil leve i smerte, angst, paranoia og aldrig opnå fred, glæde og kærlighed, som kræver en centrering i sindets humanistiske skabelon.

Der findes selvfølgelig mennesker, som ikke er nær så hårdt ramt af ovenstående profil. Det handler derfor om at se tendensen, så udviklingen ikke eskalerer. Slutteligt skal nævnes, at alle mennesker uanset barndomstraumer vil reagere aggressivt, når modstanden i livet overstiger vores forståelse og visdom.

 

Forløsende erkendelser & korrigerende adfærdsprogrammer
For det første skal nævnes, at denne profil sjældent søger behandling eller psykologisk rådgivning. Hvis det aggressive menneske alligevel ønsker at forløse sin dyriske vrede skal det erkendes, at vreden er en gammel arv fra forfædrenes umenneskelige tilværelse. Typisk vil anerne have gennemlevet de værst tænkelige former for tortur, krig, slaveri, død og ødelæggelse. Disse oplevelser har tvunget forfædrene tilbage til evolutionens reptile stadie. Når det nyfødte barn kommer til verdenen, vil dets erindringer i underbevidstheden og amygdala derfor hurtig trigges, hvis modstanden bliver for stor. Børn som hurtig bliver aggressive, voldelige og mister fornemmelsen for andres følelser, er derfor særlige kandidater til udviklingen af de dyriske instinkter. Forløsningen af dette adfærdsmønster handler om at erkende, at al modstand stammer fra os selv. Lige så længe vi forsøger at styre eller kontrollere andet end vores eget sind, vil vi ubevidst udfordre selve universets vilje. Denne kamp vil optrappes indtil vi endeligt bukker under, møder vores overmand eller dør. Ethvert forsøg på at overtage og kontrollere andres liv eller adfærd, vil udløse tab af eget liv.


Vurder denne artikel.
Denne artikel er stadig ikke vurderet  Skriv en omtale.


PNN-Enhedsterapi

PNN-Enhedsterapi

Forløs dine følelser

 

PNN-Enhedsterapi bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af følelsernes betyd-ning for kroppens balance. Forløs dine følelser og befri kroppen for negativ stress.

Læs mere her.

Adfærdsprogrammer og psykologiske profiler  :: Mest populære
7. Angstmennesket (6418)Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S