Holistica-Medica
PNN-meditation

PNN-meditation

Lad krop og sind smelte sammen!

PNN-meditation bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af sindets betydning for kroppens balance. Opbyg indre ro og balance. Læs mere her.

Det kontrollerende menneske
UdskriftsvenligInformer en ven

Det kontrollerende menneske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af heilpraktiker Arvin Larsen

Det kontrollerende menneske
(relaterer til ubalance i skjoldbruskkirtlen/Indre solar plexus chakra)

Følelsesmæssige & mentale indikationer

Primære psykiske indikationer:
Kontrolfikseret, ufri, bekymret, konfliktsky, autoritetsangst, fjernstyret af ydre stimuli og opgaver, tvangsperfektionistisk, træthed, distancering og udsættelse af egne behov og ambitioner, stagnation af personlig udvikling, fokuserer på ansvar, problemer og bekymringer.
 
Sekundære psykiske indikationer:
Post-stresssyndrom, OCD, følelsesmæssige traumer, udbrændthed, følelseskulde, overdreven indadvendthed, manio-depressive tilstande, aggressioner, hysteri, beslutningssvaghed, undertrykte følelser, projektioner (overføre sine problemer til den ydre verden eller andre mennesker), rutinepræget personlighed.

Fysiske indikationer:
Alle akutte og kroniske ubalancer i skjoldbruskkirtlen herunder for højt og for lavt stofskifte, struma, basedow og osteoporose (afkalkning af knogler). Forstyrrelser i stofskiftet kan bl.a. udløse træthed, appetitforstyrrelser, vægtproblemer, motorisk uro, håndrysten, ekstrem varme- og svedproduktion, kolde hænder og fødder, forstoppelse, diarreer, udsættende menstruation, barnløshed, for højt blodtryk, for lavt blodtryk, ekstra hjerteslag, pulsforstyrrelser, ødemer lokaliseret omkring øjne, svimmelhed, tinnitus (øresusen), nedsat seksualfunktion, hårtab, tør eller fugtig hud, skøre negle, svage slimhinder, hæshed, kredsløbsforkalkning, galdesten, nyresten , kroniske betændelser (bihulebetændelse, pandehulebetændelse, mellemørebetændelse, halsbetændelse, bylder, nervebetændelse, årebetændelse, etc.), type2 diabetes (gammelmandssukkersyge), begyndende Parkinsons rystesyge, allergier, astma, bronkitis, diare, forstoppelse, eksemer, nældefeber, høfeber, autoimmune forstyrrelser, bindevævslidelser og tidlig ældning.
Det kontrollerende menneske kan endvidere være årsag til psykosomatiske stresssymptomer så som, stress, svimmelhed, kvælningsfornemmelser, føleforstyrrelser, udefinerbare smerter eller fornemmelser i kroppen, synsforstyrrelser, kvalme, appetitløshed, kronisk træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, uro i muskler, nervøsitet, rystende hænder, migræne, hovedpine, nakke- og rygsmerter, iskias, frosne skuldre, seneskedehindebetændelse, tennisalbuer, museskader etc.

Psykologiske årsager
Dette barn har oplevet en alt for streng barndom – en barndom, som har været præget af for lidt plads til barnets egen vilje. Den ene eller begge forældre har typisk udøvet en alt for restriktiv og begrænsende opdragelse, og barnet har oplevet, at den materielle verden-/voksenverdenen har været altdominerende. Moral, pligter, ansvar, krav og alvor har præget barndommen. Uanset hvor meget barnet har forsøgt at vride sig fri af kravene, har forældrene gennemtrumfet deres vilje. Ofte skyldes denne spændetrøje som forældrene påtvinger deres børn, deres egen angst for at miste kontrollen. 
 
I andre tilfælde bliver barnet gidsel mellem forældrene. Dette ses især ved skilsmisser eller hvis forældrene er modsatrettet dvs. har divergerende livsopfattelser. I sit forsøg på at forene forældrene, bliver hele barndommen dikteret af eksterne forhold. Barnet lærer altså igen, at den ydre verdens krav, opgaver og problemer er styrende for hverdagens adfærd og gøremål.

Slutteligt skal nævnes de børn som pga., syge-, kaotiske-, eller misbrugsforældre, tvinges til at drage omsorg og tage ansvar for tilværelsen i en al for tidlig alder.

Adfærdsprogram & mulige livskonsekvenser
Som voksen vil dette menneske have glemt sig selv. De vil leve en rutinepræget tilværelse, som dagen lang kontrolleres af daglige pligter og gøremål. De længes efter frihed, og arbejder hårdt for at opnå kontrol over den økonomiske og materielle verden. De vil altid føle, at andre er uansvarlige og slipper nemmere gennem livet end dem selv og tør ikke selv slippe kontrollen pga. angst for tilværelsens sammenbrud. Ligegyldig hvor rig en tilværelse det lykkes dem at opbygge, vil de ingen glæde og tilfredshed føle. Altid vil de fokusere på de næste opgaver, problemer eller bekymringer i deres angst for, at korthuset kollapser.

Det siger sig selv, at mange af disse mennesker på et tidspunkt brænder ud og rammes af et post- stresssyndrom. Dette kollaps udløser enten en voksende panikangst eller depression. Andre rammes af træthedssyndrom. Reglen for de fleste er derfor, at de ikke kan leve op til deres egen kontrolambition. Langsomt, men sikkert tvinger deres svigtende kræfter dem over i en tiltagende ligegyldighed og fiasko. Det er i denne fase at kontrollen projekteres ud mod omverdenen.
Dette rammer ofte deres egne børn, hvorved adfærdsprogrammet går i arv.

Forløsende erkendelser & korrigerende adfærdsprogrammer
Det skal erkendes, at forældrenes behov for kontrol er en arv fra forfædrenes fremtidsangst og det som skal komme. Mennesket har altid frygtet det ukendte, fordi vi ubevidst projekterer vores angst ind i krystalkuglen. Fremtiden dikteres af vores skyggesider i underbevidstheden. Skyggeaspekterne skabes hver gang vi afviser vores eget lys og indsigt. Når vi derfor f.eks. erkender, at en struktur eller en adfærd skal nedbrydes, men undlader at handle, projekterer vi opgaven ind i fremtiden. På denne måde skaber vi modstanden vores fremtid. Det siger derfor sig selv, at man ikke kan værne sig mod dette udviklingsarbejde, ved at kontrollere sig selv og omverdenen. Dette ved vi instinktivt, hvorfor fremtiden føles truende. Den forløsende erkendelse er derfor at ophøre med den adfærd, som blokerer vores egen udvikling. For at få kontrol, må man altså slippe kontrollen.


Vurder denne artikel.
Denne artikel er stadig ikke vurderet  Skriv en omtale.


PNN-Enhedsterapi

PNN-Enhedsterapi

Forløs dine følelser

 

PNN-Enhedsterapi bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af følelsernes betyd-ning for kroppens balance. Forløs dine følelser og befri kroppen for negativ stress.

Læs mere her.

Adfærdsprogrammer og psykologiske profiler  :: Mest populære
7. Angstmennesket (6419)Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S