Holistica-Medica
Livets Hormoner

Livets Hormoner

En bog for livet – om livet!

 

 

Læs bogen, som lærer dig om hvordan hormoner og følelser hænger sammen. Få indsigt i hvorledes dine tanker griber ind i dit helbred. Bogen er baseret på de nyeste forskningsresul-tater inden for hjerne, hormoner og immunforsvar.

Læs mere her.

Vitamun

VITAMUN

VITAMUN har vundet prisen som årets produkt ved  Helseawarden!

 

Vitamun


Udover en daglig tilførsel af vitaminer, mineraler og spor-stoffer får du også en daglig tilførsel af plantestoffer og antioxidanter fra følgende 10 urter bl.a: Grøn te, Cat's  Claw Sibirisk Ginseng,  Hyld, Rød solhat, Sarsaparille, Ingefær, Grøn alge, Lapacho samt 

Hyben.

Læs mere her.

PNN-meditation

PNN-meditation

Lad krop og sind smelte sammen!

PNN-meditation bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af sindets betydning for kroppens balance. Opbyg indre ro og balance. Læs mere her.

Holisticas's målsætning
Holistica's målsætning

 

Holistica Medica - en holistisk virksomhed

Holistica er en virksomhed, der bygger på holistiske tanker (holisme = helhed).
Vi tror på, at man i udviklingen af lægemidler må tage hensyn til, at de forskellige folkesygdomme udspringer af forskellige årsager.

For nogle mennesker kan en sygdom, f.eks. allergi, være psykologisk betonet, for andre skyldes allergien måske intolerance over for bestemte madvarer. Skal man f.eks. udvikle et homøopatisk lægemiddel til eksemer, må lægemidlet altså både indeholde urter til stresstilstanden, urter til de implicerede og medskyldige organer, f.eks. tarmsystemet, og urter til selve symptomet - nemlig eksemen i huden.

Det er derfor vores overbevisning, at homøopatiske lægemidler bør sigte mod følgende 3 planer, hvis hele mennesket skal blive raskt:

-----
Symptomet

----- Den fysiologiske årsag

----- Psykosomatisk stress

En sådan trefoldig homøopatisk behandling vil naturligvis kun være en helhedsbehandling, når den også følges op af grundlæggende sunde levevaner. Her tænkes på sund kost, motion, rigelig søvn og en god portion livskvalitet.

Udover selve opbygningen af homøopatiske lægemidler, er det vigtigt for os, at lægemidlerne laves ud fra rene kontrollerede råvarer. Derfor modtager vi også kun vores forskellige råvarer fra autoriserede laboratorier, der er underlagt de sammen strenge kvalitetskrav som os selv.

Alle vores homøopatiske lægemidler er udvundet af naturlige stoffer. I midlerne indgår udtræk fra urter, træer, stængler, blade, rødder, frugter, bark, frø, kerner og mineraler.

Holistica Medica har som det første laboratorium i Danmark fået lægemiddelstyrelsens § 39 -godkendelse til produktion og eksport af homøopatiske lægemidler. Denne godkendelse betyder, at vi lever op til de samme kvalitets- og standardkrav, der kræves af enhver anden lægemiddelproducent.


Bestem selv farven
Nyhedsbrev?
For at kunne modtage vores nyhedsbrev, venligst skriv din e-mail adresse og tryk 'Tilmeld' på tasten

Generel info  :: Mest populære
3. Binyrerne (7473)
5. Pinealkirtlen (4568)
Hvad tror du på?
Når vi betragter folkesygdommenes hærgen blandt vore medmennesker, ser sygdommene umiddelbart ud til at ramme tilfældigt. Det er da også et faktum, at vi alle fødes med forskellige arvelige dispositioner for den ene eller anden sygdom. Men hvilke forhold i livet tror du mest trigger vores arvelige sygdomsdispositioner. Hvis du kun må vælge blot een af nedenstående muligheder hvilket svar hælder du så mest til?

Se resultater | Forrige afstemning
Midtvejspillen

MIDTVEJSPILLEN

NYHED til voksne!

MIDTVEJSPILLEN


Til mænd og kvinder i den modne alder.

 

MIDTVEJSPILLEN er udviklet til både mænd og kvinder!

Indeholder 12 vitaminer, 10 mineraler og 17 urter.

Læs mere her.
Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S