Holistica-Medica
Livets Hormoner

Livets Hormoner

En bog for livet – om livet!

 

 

Læs bogen, som lærer dig om hvordan hormoner og følelser hænger sammen. Få indsigt i hvorledes dine tanker griber ind i dit helbred. Bogen er baseret på de nyeste forskningsresul-tater inden for hjerne, hormoner og immunforsvar.

Læs mere her.

Vitamun

VITAMUN

VITAMUN har vundet prisen som årets produkt ved  Helseawarden!

 

Vitamun


Udover en daglig tilførsel af vitaminer, mineraler og spor-stoffer får du også en daglig tilførsel af plantestoffer og antioxidanter fra følgende 10 urter bl.a: Grøn te, Cat's  Claw Sibirisk Ginseng,  Hyld, Rød solhat, Sarsaparille, Ingefær, Grøn alge, Lapacho samt 

Hyben.

Læs mere her.

PNN-meditation

PNN-meditation

Lad krop og sind smelte sammen!

PNN-meditation bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af sindets betydning for kroppens balance. Opbyg indre ro og balance. Læs mere her.

Homøopati og homøopatiens historie
Homøopatiens historie

 

Homøopatiens historie og vandets egenskaber!

 

Samuel Hahnemann, som var homøopatiens grundlægger, opdagede et utroligt spændende fænomen under sin fremstilling af lægemidler til sine patienter.
I 1790 brugte Hahnemann og datidens læger kinin (udtræk af den sydamerikanske kinabark) til behandling af bl.a. malaria og andre febersygdomme.
Det slog Hahnemann, at hvis et raskt menneske indtog kinin i overdosis, kunne det være, at kininen ville give det raske menneske de samme febersymptomer som en syg malariapatient. Hans antagelse var rigtig - kroppen reagerede med høj feber på kininforgiftningen.

For at efterforske om det generelt forholdt sig således, at en sygdom skulle behandles med netop det lægemiddel, der givet til en rask fremkaldte de samme symptomer, valgte Hahnemann at gennemføre flere forsøg.
Efter afprøvning med adskillige andre medikamenter på sig selv, var Hahnemann overbevist. Derfor formulerede han læresætningen "lige helbreder lige" (på græsk: Similia similibus curentur).

Selv om Hahnemann havde opdaget en ny sammenhæng mellem lægemidler og sygdomme, havde han stadig et problem med behandlingen af sine patienter. Medikamenterne gav nemlig på grund af deres giftvirkning en midlertidig forværring af patientens symptomer. Først derefter indtraf den ønskede terapeutiske virkning, som skyldtes organismens forsøg på at ophæve forgiftningen.

For at undgå de farlige forgiftninger forsøgte Hahnemann at fortynde medikamenterne. Desværre viste det sig snart, at fortyndingerne ikke bare fjernede forgiftningssymptomerne, men også den helbredende virkning.
Hahnemann forsøgte herefter at tilberede sine opløsninger på en speciel måde, hvor han ved fortyndingen rystede opløsningen kraftigt nogle gange. Herved blev det stof, han skulle fortynde, nærmest fysisk rystet ind i opløsningsmidlet. Resultatet ved gentagne fortyndinger og rystninger (potenseringer) var utrolig! Hahnemann opnåede nu en tiltagende terapeutisk effekt - og en stadig mindre forgiftning!

Hahnemann havde altså på en gang løst to problemstillinger. For det første øgede han medikamenternes terapeutiske virkning, og for det andet løste han problemet med forgiftningerne. Samtidig skabte han herved grundlaget og principperne for fremstillingen af homøopatiske lægemidler.

Det homøopatiske princip om, at en lig påvirkning af organismen vil helbrede en lignende sygdom, kan altså betragtes som en naturlov, der er opdaget på empirisk grundlag. Princippet om virkning trods fortynding er senere blevet genopdaget af Louis Pasteur i forbindelse med vaccinationsprincippet, hvor en mindre dosis af f.eks. en virus kan fremkalde en modreaktion i kroppen.

Hahnemanns principper om homøopatiske lægemidler har været en gåde for lægevidenskaben lige siden den blev opdaget i 1790. Problemet er nemlig - den gang som i dag - at forklare, hvorfor homøopatiske lægemidler virker. Hvordan kan et lægemiddel, der er så fortyndet, at det kemisk set ikke indeholder noget virksomt stof, alligevel virke helbredende?

Et sandsynligt svar kan vi måske få ved hjælp af nyere videnskabelig forskning i vandets evne til at "huske" biokemiske strukturer.

 

 

Homøopati og vandets indre molekylære egenskaber

I biologien og lægevidenskaben har man længe opfattet vand som et neutralt medium, en væske der tjente livsprocesserne og biokemien. Videnskaben har altså tidligere opfattet vandet som en passiv størrelse i kroppen.

I den nyeste forskning har man imidlertid opdaget, at vandet har nogle hidtil uopdagede og afgørende virkninger for kroppens livsprocesser.

Man har nemlig fundet ud af, at vandet bl.a. kan lagre og huske biokemiske informationer. Dette skyldes, at vandet har en kompliceret indre struktur, der lader sig påvirke af lys, temperatur, radiobølger, lyd, bioelektromagnetiske svingninger mm.

Ved almindelig stuetemperatur er vandets molekyler ordnet i sammenhængende mønstre. Disse mønstre ligner de mønstre, vi finder i krystaller. De krystallinske mønstre, der formes i de forskellige snefnug om vinteren, forbliver altså i vandet, selv om isen smelter. Selv om smeltevandet opvarmes til 37 grader, vil over to tredjedele af krystalforbindelserne være intakte. Vandet "husker" altså den indre krystalstruktur.

Den Italienske fysiker Giorgio Piccardi arbejdede i en periode med noget, som han kaldte aktiveret vand. Aktiveret vand er destilleret vand, som har fået ændret sin indre fysiske struktur. Piccardi ændrede vandets indre struktur ved at røre i vandet med en glasbeholder, der var fyldt med neongas under svagt tryk og en dråbe kviksølv. Denne enkle påvirkning ændrede vandets struktur så dramatisk, at vandet blev i stand til at opløse kalkforbindelser, som almindeligt vand ikke kan opløse. Det aktiverede vand blev brugt i industrien til opløsning af kalkdannelser i kedler.

Glasbeholderen, neongassen og kviksølvet, der jo ikke var i direkte berøring med vandet, virkede som en lille radiosender for radiobølger med meget lang bølgelængde, ca. 30.000 meter. Projektet med aktiveret vand viser altså, at vand er i stand til at absorbere radiobølger, men også at vandets indre molekylære struktur ændrede sig. Vand kan altså både ændre sin struktur ved forskellige påvirkninger og samtidig "huske" eller fastholde den molekylære information.

I jagten på vandets betydning for kroppen har man derfor bl.a. undersøgt væskerne i kroppen. Her har man ikke overraskende fundet struktureret vand i cytoplasmaet fra rask væv.

I betragtning af at mennesket lige fra undfangelsen og gennem fosterperioden er omgivet af vand, er der interessante perspektiver i denne nyere vandforskning. Når et lille barn fødes, består kroppen af ca. 90 % vand, hvorimod vi som ældre kun indeholder ca. 70 % vand. Kan denne reduktion af vandet i kroppen mon have betydning for livsprocessernes balance? Også det faktum at vores hjerne nærmest flyder i spinalvæske, kan måske pege på betydningen af vandets rolle i kroppens livsprocesser.

I dag ved man, at vandet netop har sine specielle egenskaber inden for det temperaturområde kroppen er underlagt. Stiger temperaturen til over 43 grader Celsius, forsvinder de molekylære strukturer i vandet helt. Holdes temperaturen derimod under 43 grader vil vandet både absorbere og huske de indre molekylære bindinger og strukturer.

Med udgangspunkt i den nye viden om vandets evner, er det nærliggende at betragte homøopatien som en lægemiddelform, der netop udnytter vandets evne til at absorbere og huske. Da Hahnemann ved rystningerne af sine opløsninger bevarede lægemidlets terapeutiske effekt, trods det at opløsningerne kemisk set ikke indeholdt nogle stoffer, kunne han ikke forklare årsagen dertil. Havde han levet i dag og kendt til de nye landvindinger inden for vandforskningen, havde han haft løsningen lige ved hånden. I bakspejlet ser det ud til, at Hahnemann ikke bare opdagede lighedsprincippet, men var også den første, der ubevidst betjente sig af vandets evne til at kopiere biokemiske informationer.

 

Bestem selv farven
Nyhedsbrev?
For at kunne modtage vores nyhedsbrev, venligst skriv din e-mail adresse og tryk 'Tilmeld' på tasten

Generel info  :: Mest populære
3. Binyrerne (7473)
5. Pinealkirtlen (4568)
Hvad tror du på?
Når vi betragter folkesygdommenes hærgen blandt vore medmennesker, ser sygdommene umiddelbart ud til at ramme tilfældigt. Det er da også et faktum, at vi alle fødes med forskellige arvelige dispositioner for den ene eller anden sygdom. Men hvilke forhold i livet tror du mest trigger vores arvelige sygdomsdispositioner. Hvis du kun må vælge blot een af nedenstående muligheder hvilket svar hælder du så mest til?

Se resultater | Forrige afstemning
Midtvejspillen

MIDTVEJSPILLEN

NYHED til voksne!

MIDTVEJSPILLEN


Til mænd og kvinder i den modne alder.

 

MIDTVEJSPILLEN er udviklet til både mænd og kvinder!

Indeholder 12 vitaminer, 10 mineraler og 17 urter.

Læs mere her.
Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S