Holistica-Medica
PNN-meditation

PNN-meditation

Lad krop og sind smelte sammen!

PNN-meditation bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af sindets betydning for kroppens balance. Opbyg indre ro og balance. Læs mere her.

Mindreværdsmennesket
UdskriftsvenligInformer en ven

Mindreværdsmennesket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af heilpraktiker Arvin Larsen

Mindreværdsmennesket (relaterer til ubalance i binyrer/harachakraet)

Følelsesmæssige & mentale indikationer

Primære psykiske indikationer:
Mindreværd, manglende selvtillid, afvisnings oplevelser, skyld, dårlig samvittighed, utilstrækkelighedsfølelse.

Sekundære psykiske indikationer:
overdrevene ambitioner, mindreværd, selvmedlidenhed, afmagt, nervøsitet, overdreven social afhængighed, overdreven egoisme, neuroser, tvangstanker, kleptomani, perversitet, paranoia, psykopatiske tilstande, selvdestruktivitet, manglende livsglæde, ulyst, stress og ved uafbalanceret sympatisk/parasympatisk dominans.

Fysiske indikationer:
Akutte og kroniske ubalancer i binyrerne. Højt blodtryk, ekstra hjerteslag, hurtig puls, lav puls, udsættende menstruation, nedsat seksualfunktion, træthed, appetitløshed, spiseforstyrrelser, lavt blodsukker, osteoporose (knogleafkalkning), pigmenteringer af huden, tarmspasmer (kolik), stressbetingede stofskiftelidelser, tidlig ældning, væskeforstyrrelser, ødemer, nedsat immunforsvar, kroniske betændelser, autoimmune forstyrrelser, bindevævslidelser, gigt, allergier, eksemer, Addisons sygdom, Cushings sygdom og Conns syndrom. 

Mindreværd kan endvidere være årsag til psykosomatiske stresssygdomme så som, hovedpine, rygsmerter, nakkesmerter, søvnløshed, rystende hænder, nervøsitet, overdreven svedproduktion, fedme, sukkertrang, etc.

Psykologiske årsager
Barnet har oplevet, at det ikke kunne skabe harmoni og glæde/tilfredshed hos forældrene. Dette har medført mangel på bekræftelse, anerkendelse og selvværd.

Der er måske blevet gjort grin med barnets intellektuelle formåen eller forældrene har misbrugt deres bedrevidenhed for egen vindings skyld. Barnet har oplevet forældrenes skam, flovhed og utilfredshed med barnets personlighed og ydre fremtoning fordi det ikke levede op til deres ambitioner. Disse børn bliver også tit gjort til genstand for mobning.

Adfærdsprogrammer & mulige livskonsekvenser
Som voksen vil mennesket typisk have en hel del forventninger, som handler om, at andre skal dække deres behov for selvværd, når deres forældre nu ikke gjorde det.
Forventningerne bliver til urimelige krav, og vil udløse negativ feedback fra omverdenen. Disse mennesker vil ofte miste deres nære relationer ligesom de sjældent vil få succes, anerkendelse eller hvad de nu længes efter.

Der findes også en type, som hele livet stiller utrolige krav til sig selv i forsøget på at overbevise omverdenen (forældrene) om at de tog fejl. Uanset hvad disse mennesker måtte opnå af eksamener eller status, vil de dog stadig selv føle, at de burde have været bedre. 

Dybt inde vil disse mennesker altid lide af skyldfølelse, dårlig samvittighed samt utilstrækkelighed over, at de ikke kunne ændre deres forældres utilfredshed. Selvmedlidenheden vil vokse og de fleste vil reagere som martyrer.

Andre kendetegn på dette adfærdsprogram er karakterneurotikeren. En karakterneurotiker kan fremstå intellektuel og rationel med formel, korrekt og høflig væremåde. Personen betegnes som følelsesmæssig tør – uden tegn på vrede eller had. Pertentlighed og stædighed er fremtrædende træk. Det ubevidste formål med denne adfærd er at vise andre hvor god og korrekt et menneske man er. Dette tvinger ofte andre til at leve op til samme standard, hvilket giver neurotikeren følelsen af magt og hævn over omverdenen (forældrene). På denne måde lykkes det altså neurotikeren at finde en kreativ forløsning af barndommens vrede og mindreværd.
En anden udgave er symptomneurotikeren, som får andre mennesker til at føle medfølelse, forståelse samt anerkendelse af sine dårlige undskyldninger og svagheder som f.eks. sygdomme og symptomer. På denne måde lykkes det mindreværdsmennesket at retfærdiggøre sin manglende evne til at slå til. Slutteligt skal nævnes, at ikke så få mennesker, med omtalte barndom udvikler psykopatiske træk.

Forløsende erkendelser & korrigerende adfærdsprogrammer
Det skal erkendes, at vores negative medmenneskelige relationer er en gammel arv fra vores forfædres egoisme, projektioner og fordømmelse. Spirituelt vil vi mennesker altid blive afkrævet en stadig foranderlighed i forbindelse med vores løbende udvikling. Når vores udvikling kræver forandring tvinges vi hele tiden til at slippe og nedbryde vores gamle ego. Hvis vi identificerer os med vores ego, vil denne forandring være smertefuld og modstandsfyldt. I forsøget på at kontrollere eller slippe af med følelsen af tab og smerte, har vores forfædre projekteret disse følelser ud på ydre genstande eller mennesker som de kunne fordømme, bekæmpe eller distancere til. Desværre vil enhver form for distancering til livet eller andre mennesker ende op med endnu større smerte, samt tab af udvikling. Med dette tab i vores indre, vil vi som forældre ikke kunne stilles tilfreds med noget barn. Derfor vil vi ubevidst dømme vores børn som utilstrækkelige, fordi de ikke kunne dække vores indre tab/ambitioner.

Børn af sådanne forældre skal altså forstå at de selv indeholder samme tab og identifikationsproblematik. I forsøget på at vægre sig mod smerten over forældrenes utilfredshed, har de ofte valgt samme forsvarsmekanisme som forældrene dvs. forsøgt at forsvare egoets status. Vejen ud af mindreværdet og de neurotiske tilstande handler derfor om, ikke at identificere sig med sit ego. Dette betyder i praksis, at mennesket ikke bør forsvare sit ego, men derimod indrømme at der trænges til udvikling på mange fronter. På denne måde påbegyndes en personlig udvikling, som har været låst fast i mange år. Den forløsende erkendelse omkring mindreværd/selvværd er uomtvistelig. Først når vores ego/personlighed tjener sjælen og kosmos, fyldes vi med glæde og selvværd. Ingen – ej heller forældrene er da i stand til at give os følelsen af mindreværd.


Vurder denne artikel.
Denne artikel er stadig ikke vurderet  Skriv en omtale.


PNN-Enhedsterapi

PNN-Enhedsterapi

Forløs dine følelser

 

PNN-Enhedsterapi bygger på den nyeste hjerneforskning samt forståelsen af følelsernes betyd-ning for kroppens balance. Forløs dine følelser og befri kroppen for negativ stress.

Læs mere her.

Adfærdsprogrammer og psykologiske profiler  :: Mest populære
7. Angstmennesket (6418)Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S