Holistica-Medica
Midtvejspillen

MIDTVEJSPILLEN

NYHED til voksne!

MIDTVEJSPILLEN


Til mænd og kvinder i den modne alder.

 

MIDTVEJSPILLEN er udviklet til både mænd og kvinder!

Indeholder 12 vitaminer, 10 mineraler og 17 urter.

Læs mere her.

Livets Hormoner

Livets Hormoner

En bog for livet – om livet!

 

 

Læs bogen, som lærer dig om hvordan hormoner og følelser hænger sammen. Få indsigt i hvorledes dine tanker griber ind i dit helbred. Bogen er baseret på de nyeste forskningsresul-tater inden for hjerne, hormoner og immunforsvar.

Læs mere her.

Vitamun

VITAMUN

VITAMUN har vundet prisen som årets produkt ved  Helseawarden!

 

Vitamun


Udover en daglig tilførsel af vitaminer, mineraler og spor-stoffer får du også en daglig tilførsel af plantestoffer og antioxidanter fra følgende 10 urter bl.a: Grøn te, Cat's  Claw Sibirisk Ginseng,  Hyld, Rød solhat, Sarsaparille, Ingefær, Grøn alge, Lapacho samt 

Hyben.

Læs mere her.

Ny forskning afslører hemmeligheden bag homøopati - medicinen virker gennem magnetiske fotoner!
UdskriftsvenligInformer en ven

Ny forskning afslører hemmeligheden bag homøopati - medicinen virker gennem magnetiske fotoner!

Homøopatiske lægemidler virker gennem magnetiske fotoner

Forskning dokumenterer nu, at homøopatiske lægemidler virker gennem magnetiske fotoner.  Fotoner hører til blandt vores elementærpartikler og er underlagt kvantemekaniske naturlove. Hvis man tidligere har været usikker på homøopatiens berettigelse i behandlingen af vor tids patienter, er der nu ingen tvivl længere. Velkommen til nutidens kvantemedicin!

 

Af heilpraktiker Arvin Larsen

 

Ny forskning afslører hemmeligheden bag homøopati - medicinen virker gennem magnetiske fotoner!

For nyligt stødte jeg på afgørende forskning omkring homøopatisk medicin – en forskning, som endegyldigt har dokumenteret at forskellige homøopatiske potenser indeholder forskellige magnetiske fotoner. Opdagelsen af homøopatiens indre hemmelighed er resultatet af en nyligt udviklet magnetisk resonansmetode, som gør brug af langbølger genereret af 2 Teslaspoler, som udsender forskellige resonansfrekvenser i HF-området med lav spænding.

Undersøgelsen viste, at homøopatiske høje potenser kunne svække det magnetiske felt fordi potenserne indeholdt frekvenser, der var i resonans med Teslaspolernes frekvenser. Undersøgelsen konkluderer derfor, at homøopatiske potenser består af magnetiske fotoner. SÅDAN! - i over 200 år har vi søgt efter hemmeligheden bag homøopatien. Endelig er det lykkedes videnskaben at forklare, og dokumentere at homøopatiske lægemidler ikke kun er placebo, men at lægemidlerne faktisk bygger på velkendte naturlove.

 

 

Forskellige potenser giver specifikke ”homøopatiske informationer”

Men de glade budskaber stopper ikke her. For første gang nogen sinde, lykkedes det også i undersøgelsen at måle og karakterisere graden af de forskellige potenser. I praksis lod dette sig gøre, idet forskerne kunne måle forskellen mellem de forskellige potenser ud fra potensernes forskellige resonanser. Homøopatiske potenser består altså af magnetiske fotoner med mange forskellige frekvenser i HF-området. Endvidere konkluderer forskerne, at hver enkelt potens må have sit eget specifikke frekvensspektrum og sin egen energi, hvilket endeligt må defineres som ”den homøopatiske information”.

 

Homøopatien hviler nu på et fundamentalt videnskabelig og fysisk grundlag

Ifølge dette forskningsresultat, hviler homøopatien nu endelig på et fundamentalt videnskabelig og fysisk grundlag. Virkningsmekanismen i homøopati kan nu forklares. Den gamle forklaring på homøopati er ifølge Hahnemann, at ”lige helbreder lige” – dvs. at substanser, der ved indtagelse giver samme symptomer som sygdommen, kan helbrede patienten, hvis substansen gives i homøopatisk form. Med denne undersøgelse in mente, kan Hahnemanns forklaring omskrives til, at helbredelse med homøopati lader sig gøre gennem en styrkelse, eller reduktion, af energien i vores patogene kredsløb, gennem magnetiske fotoner i overensstemmelse med resonansprincippet. Derfor kan Hahnemanns lighedsprincip, som siger at ”lige helbreder lige” omformuleres til at ”lignende resonansfrekvenser i homøopatisk medicin, helbreder lignende resonansfrekvenser i de patogene kredsløb.

 

Velkommen til nutidens kvantemedicin!

Jeg ved, at ovenstående kan virke lidt teoretisk og måske lidt vanskeligt at forstå. Men prøv at holde fast lidt endnu…

Som undersøgelsen har bekræftet, virker den homøopatiske medicin gennem magnetiske fotoner. En foton er en elementærpartikel. Fotoner er ansvarlige for elektromagnetiske fænomener som f.eks. ultraviolet lys, røntgenstråling, infrarødt lys, synligt lys, mikrobølger og radiobølger. Fotonen adskiller sig fra andre elementærpartikler som f.eks. elektroner og kvarker, ved at den ikke besidder nogen hvilemasse. Derfor bevæger de sig i vakuum med lysets hastighed. Fotonen er med andre ord en kvant.

 

Hvis ovenstående forskning er sand og i fremtiden kan valideres, betyder dette at homøopatiske lægemidler virker på et kvanteniveau. Dette gør kun homøopatien endnu mere spændende, idet menneskets bevidsthed i dag regnes for at være af kvantemekanisk natur. På denne måde vil homøopatiske lægemidler ikke kun tilbyde patienten en helbredelse af fysiologiske ubalancer, men også virke korrigerende på patientens mentale og følelsesmæssige ubalancer. Hvis man tidligere har været usikker på homøopatiens berettigelse i behandlingen af vor tids patienter, er der nu ingen tvivl længere. Homøopatien bygger på kvantemekaniske principper. Velkommen til nutidens kvantemedicin!

 

Reference:http://www.hpathy.com/research/Lenger-homeopathic-potencies.asp

 


Vurder denne artikel.
Gennemsnitlig vurdering:  5 Baseret på 3 omtaler.  Skriv en omtale.

 Positiv kunde omtale
  HARMONI 
21/10/2013 23:26 
 
Det bliver tid og multilicere det .
Fulstændig sand og mange Homeopather kan godkender denne information på grund af positive helbredserfaringer....

 
Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S