Holistica-Medica
Midtvejspillen

MIDTVEJSPILLEN

NYHED til voksne!

MIDTVEJSPILLEN


Til mænd og kvinder i den modne alder.

 

MIDTVEJSPILLEN er udviklet til både mænd og kvinder!

Indeholder 12 vitaminer, 10 mineraler og 17 urter.

Læs mere her.

Livets Hormoner

Livets Hormoner

En bog for livet – om livet!

 

 

Læs bogen, som lærer dig om hvordan hormoner og følelser hænger sammen. Få indsigt i hvorledes dine tanker griber ind i dit helbred. Bogen er baseret på de nyeste forskningsresul-tater inden for hjerne, hormoner og immunforsvar.

Læs mere her.

Vitamun

VITAMUN

VITAMUN har vundet prisen som årets produkt ved  Helseawarden!

 

Vitamun


Udover en daglig tilførsel af vitaminer, mineraler og spor-stoffer får du også en daglig tilførsel af plantestoffer og antioxidanter fra følgende 10 urter bl.a: Grøn te, Cat's  Claw Sibirisk Ginseng,  Hyld, Rød solhat, Sarsaparille, Ingefær, Grøn alge, Lapacho samt 

Hyben.

Læs mere her.

Stress forværrer allergiske reaktioner
UdskriftsvenligInformer en ven

Allergener

Stress forværrer allergiske reaktioner

I følge en undersøgelse lavet af Ohio State University har forskere nu dokumenteret, at selv den mindste stress kan forværre de allergiske reaktioner, som typisk kendes fra f.eks. høfeberpatienter, astmatikere og mennesker, der lider af kronisk allergisk rhinitis. Allergier er i dag et kæmpe problem. Ca. 300.000 danskere lider af astma mens 500.000 lider af høfeber. I perioden fra 1987 - 2000 er der alene sket en fordobling i antallet af høfeberpatienter. Hertil kommer alle de velkendte mavetarm-allergier, samt allergier i hud og slimhinder.

Moderat angst/stress forværrer den allergiske reaktion med 75 %, mens allergi hos mennesker med udpræget angst/stress fordobler deres allergiske reaktion.

 

 

Af heilpraktiker Arvin Larsen

 

Stress forværrer allergiske reaktioner

I følge en undersøgelse lavet af Ohio State University har forskere nu dokumenteret, at selv den mindste stress kan forværre de allergiske reaktioner, som typisk kendes fra f.eks. høfeberpatienter, astmatikere og mennesker, der lider af kronisk allergisk rhinitis. Allergier er i dag et kæmpe problem. Ca. 300.000 danskere lider af astma mens 500.000 lider af høfeber. I perioden fra 1987 - 2000 er der alene sket en fordobling i antallet af høfeberpatienter. Hertil kommer alle de velkendte mavetarm-allergier, samt allergier i hud og slimhinder. Det samlede antal mennesker, som lider af allergibetingede symptomer nærmer sig efterhånden 1 million mennesker, når alle statistikkerne for allergier lægges sammen. Med den eksplosion af allergiske sygdomme vi har oplevet gennem de sidste årtier, er det derfor ikke uinteressant, at forskningen endelig udpeger stress som en central faktor bag aggressionen af allergierne.

 

pollen

 

Allergener fremprovokerer kraftigere allergisk respons ved stress. Selv dagen efter en stressoplevelse reagerer immunforsvaret stadigt mere aggressivt. Hvad mon dette betyder for kronisk stressede mennesker?

 

 

 

 

 

 

 


Kiecolt Glaser og Ronald Glaser, professor i molecular virology, immunology og medical genetics fra Ohio State rekrutterede 28 mænd og kvinder. Alle de frivillige forsøgspersoner led af høfeber og sæsonbetingede allergier. Deltagerne tilbragte 2½ dag på en forskningsenhed i Ohio State University, hvor de gennemgik en standard priktest, for at registrere deres reaktioner på forskellige allergener. Prøver af blod, slimhinder og serum blev taget både før, under og efter forsøget.

Alle deltagerne skulle besvare et helt sæt af psykologiske spørgeskemaer for at afklare deres niveau af stress, angst, selvtillid samt deres følelse af kontrol i forskellige situationer. Herefter indgik forsøgsdeltagerne i forskellige situationer, som skulle fremprovokere større eller mindre stress. Mindre stresstilstande blev fremprovokeret af situationer, hvor deltagerne skulle læse højt fra et blad/magasin. Senere skulle deres oplæsning optages på bånd. Inden oplæsningen blev deltagerne påført en priktest, så forskerne kunne registrere om stresstilstanden forværrede deres allergiske reaktioner.

 

På samme vis gennemgik deltagerne en kraftigere stressbelastning, hvor de blev udsat for en ”speech stressor test” – en test, hvor de foran et panel bestående af flere bedømmende adfærdseksperter, skulle holde en tale på 10 minutter, som blev videooptaget. Under dette forløb blev de også stillet en række matematiske spørgsmål, som skulle løses uden brug af papir og blyant. Efter seancen skulle de gennemse videooptagelsen af dem selv. Forskerne målte den allergiske reaktion på armen af forsøgsdeltagerne både før og efter stressprøverne, ligesom den allergiske reaktion blev målt dagen efter.

Priktest

Moderat angst/stress forværrer den allergiske reaktion med 75 %, mens allergi hos mennesker med udpræget angst/stress fordobler deres allergiske reaktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den allergiske hævelse på huden viste sig at være hele 75 % større, efter stressforsøget, hos de personer, der blev klassificeret som moderat angst. Dette blev målt i forhold til den respons personerne havde på samme priktest da de ikke var stressede. Hos de personer, der blev klassificerede som meget angste, viste det sig at den allergiske reaktion var dobbelt så stor. Desuden havde disse deltagere også fire gange større sandsynlighed for at reagere kraftigere på den priktest, som blev gennemført dagen efter stressforsøget.

Denne ”sen-fase reaktion”, som kunne observeres dagen efter hos forsøgsdeltagerne er meget vigtig, idet disse sen-reaktioner indikerer en løbende og forstærket immunrespons på allergenerne. Den stressinducerede sen-reaktion kan også betyde at patienter, som lider af allergi måske reagerer kraftigere på andre stimuli, som ikke tidligere har været årsag til udvikling af allergiske reaktioner. En af forskerne, Gailen Marshall, pointerer at denne sen-fase reaktion eller forsinkede allergiske reaktion, typisk ikke reagerer på almindelige allergibehandlinger som f.eks. antihistaminer.

Den forsinkede allergireaktion opstår også ved allergisk astma, og kan være potentielt livstruende. Resultatet af dette studie skal alarmere behandlere og allergipatienter omkring den ugunstige effekt som stress kan medføre på allergiske reaktioner i næse, hud og andre organer. En forværring, som tilsyneladende kan opstå indenfor få minutter eller timer og kan komme tilbage dagen efter, hvor man mindst forventer det.

Forskerne stimulerede endvidere immunceller som de havde udtaget fra deltagerne og målte herefter niveauet af cytokiner som f.eks. interleukin-6 (IL-6). Forsøget viste at lymfocytter fra deltagerne indeholdt en større koncentration af IL-6. Højere niveauer af IL-6 indgår bl.a. som en del af den allergiske reaktion på et allergen. Forskerne målte også et højere niveau af adrenalin og noradrenalin, og konkluderede at det netop var de forhøjede niveauer af disse komponenter, som var årsag til de forsinkede allergiske reaktioner. Forskerne mener derfor at patienter, som lider af allergi skaber sig et mere vedvarende problem, hvis de udsætter sig selv for stress eller lider af angst.


Post traumatisk stress syndrom (PTSD) og astma
En anden undersøgelse peger på at PTSD kan være årsag til udvikling af astma. Forskningsresultatet blev publiceret i novemberudgaven af the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. I undersøgelsen indgik 3065 mandlige tvillingepar, som havde levet sammen gennem deres barndom, og hvor begge havde tjent aktivt under Vietnamkrigen. Undersøgelsen konkluderede at de tvillinger, som havde lidt mest af PTSD havde 2,3 gange større risiko for at udvikle astma sammenlignet med de tvillinger, som havde færrest symptomer på PTSD. Forskerne fandt endvidere ud af, at associationen mellem PTSD og astma eksisterede, selv om de tog højde for andre immunforstyrrelser samt livsstilsforskelle så som rygning, fedme og social-økonomiske forskelle.


Behandling
I en af mine tidligere artikler om stress og allergi, har jeg allerede uddybet hvorledes strategien kunne være i behandlingen af allergi. Dog kunne jeg godt tænke mig at understrege vigtigheden af at behandle angsten, som ifølge ovenstående forskningsresultat øger allergiens aggressivitet.

Angst er en følelse, som opstår i mennesket, når vores identitet, vores plads i fællesskabet eller vores fysiske overlevelse er truet. Det er derfor meget vigtigt som allergipatient at gå dybt ind i forståelsen af disse aspekter omkring sig selv. Oftest vil de fleste mennesker slet ikke vide af deres angst – enten fordi den er ubehagelig at blive konfronteret med eller fordi den er så ubevidst, at den ikke engang kan registreres som en følelse. Det handler derfor om at betragte de adfærdsmønstre og tankemønstre som vi oplever i vores dagligdag. Analyseres disse mønstre nøje, vil det snart stå klart for de fleste, at motivationen bag vores tanker og adfærd ofte skal findes i angst eller utryghed. Selv små rutiner eller vaner, irritabilitet, vrede, jalousi, mindreværd etc. indikerer, at vi dybest set drives af angst og ikke kun af lyst.

At erkende angstens dominans bag vores adfærd, er selvfølgelig første trin i forløsningen af de psykologiske årsager, som kunne ligge til grund for aggressionen bag vores allergier. Men erkendelse er ikke nok. Vi er også nødt til at forløse angsten. Dette betyder, at vi gennem en længere periode må forblive så vågne i vores bevidsthed, at vi løbende magter at korrigere angstens ubevidste kontrol af vores personlighed. Denne vågenhed i sindet er en svær kunst. Oftest vil vi søvndrukne styres af de gamle overbevisninger, enten de handler om os selv eller omverdenen. Netop derfor vil et bevidst indre arbejde gennem visualiseringsteknikker, meditation eller et terapeutisk forløb hos en psykoterapeut være nødvendig i den omstillingsperiode, som er nødvendig for sindet.

Rent teknisk handler forløsningen af angsten om at stoppe sindets illusioner eller negative overbevisninger, samtidig med at vi som mennesker rummer de følelser, som i det ubevidste martrer os. At rumme følelser betyder her, at ingen følelse gennem dagen skal forkastes eller undertrykkes. Ej heller skal de negative følelser afføde nogle beslutninger eller handlinger – det eneste man skal gøre med de angstbeslægtede følelser er at rumme og turde føle dem - inden i sig selv. Hver gang du fornemmer en angstbeslægtet følelse, bør du lukke øjnene, give slip i dit indre og turde følelsen rase i dit indre. Efter et par minutter vil du opleve at følelsens intensitet langsomt falder, og efter endnu et par minutter, vil følelsen være helt forløst. Efter forløsningen vil du erfare at dit sind ikke længere er lige så dømmende, afvisende, vredt eller aggressivt. Måske har du ligefrem oplevelsen af at se livet gennem en ny optik, hvilket er din sikring for, at omprogrammeringen af sindets overbevisninger, langsomt er ved at lykkes for dig.

I den periode hvor du arbejder med forløsningen af din angst, vil det oftest være en fordel at støtte din behandling med et beroligende homøopatisk lægemiddel, som bringer balance i dit nervesystem. Også midler til binyrer, hypothalamuskirtel, pinealkirtlen samt kønskirtlerne er en stor fordel at indtage undervejs i denne proces. Afsluttende skal nævnes, at forløsningen af gamle angstdominerende adfærdsprogrammer ofte vil tage dig mellem 3 – 9 måneder at komme igennem. Ønsker du inspiration til teknikker, som kan støtte dig i din indre proces, kan jeg anbefale vores CD’er med PNN-enhedsterapi, PNN-illusionsterapi eller vores PNN-meditation.

 

Kilde/referencer:

Ohio State University (2008, August 17). Stress, Anxiety Can Make Allergy Attacks Even More Miserable And Last Longer.

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 176. pp. 983-987, (2007

 


Vurder denne artikel.
Denne artikel er stadig ikke vurderet  Skriv en omtale.

Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Informationerne på holistica-medica.dk er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger.
Informationerne på holistica-medica.dk om homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med de enkelte præparater. For alle homøopatiske lægemidler gælder, at lægemidlerne er lægemidler uden godkendte terapeutiske indikationer. Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af lægemidlerne.

Artiklerne på holistica-medica.dk kan ikke forventes altid at være "up to date" og veldokumenterede. En sådan opgave ligger udenfor formålet med holistica-medica.dk, som leverer gratis information indenfor et meget omfattende sundhedsområde, hvor det antages at mængden af den faglige viden fordobles på blot 5 år. Artiklerne er desuden baseret på en blanding af information fra videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer. Indholdet i artiklerne er derfor ikke altid baseret på veldokumenterede videnskabelig valideret fakta, hvorfor artiklerne på holistica-medica.dk ikke på nogen måde må anvendes som vejledende uanset indhold.

Offentliggørelsen af informationer på holistica-medica.dk medfører ikke, at der etableres et læge/patient forhold mellem brugeren og holistica-medica.dk eller dennes rådgivere/brugere.

holistica-medica.dk/Holistica-Medica A/S kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som direkte eller indirekte måtte indtræde som en følge af brugen af informationerne på holistica-medica.dk."COPYRIGHT 2008
Dette website eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Holistica-Medica A/S jævnfør lov om ophavsret. Alt indhold på dette website så som artikler, tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Holistica-Medica A/S. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Holistica-Medica eller vores software leverandører.Holistica-Medica A/S, Apotekerbakken 23 A DK 8783 Hornsyld. SE. nr: 14091440
Tlf: +45 7683 3000 - E-mail: service@holistica-medica.dk A/S
Holistica-Medica A/S